Trang con tĩnh

Công cụ / tĩnh

Công cụ / tĩnh

Trang này chứa (các) phiên bản tĩnh của nội dung động (một số danh sách / bảng / v.v.) trên Công cụ, kể từ 2021-01-01T10: 27: 05 + 00: 00 được tạo bởi Tools / static / gen. Điều này có thể hữu ích cho các wiki ngôn ngữ muốn dịch bài viết này nhưng chưa có trang cho mọi mục và do đó sẽ nhận được kết quả không đầy đủ với phiên bản động. 1 Cuốc và khoan 2 Trục và cưa 3 Búa 4 Dây 5 Tranh 6 Móc 7 Cọc câu