Terraria

Tái logic

Tái logic

Re-Logic là một studio phát triển trò chơi độc lập, đã phát triển Terraria cũng như một trò chơi dành cho người hâm mộ trước đó, Super Mario Bros. X. Re-Logic cũng là nhà phát hành của trò chơi video chiến lược thời gian thực cuộn bên Pixel Piracy và trò chơi điện tử chiến lược theo lượt Pixel Privateers. Công ty đặt trụ sở tại Indiana, Hoa Kỳ. 1 Nhân viên hiện tại 1,1 Redigit 1,2 Cenx 1,3 Loki 1,4 Safeman 1,5 FoodBarbarian 1,6 Yoraiz0r 1,7 Khoảng 1,8 Crowno 1,9 Jimmarn 1,10 Lazure 1,11 Leinfors 1,12 Ghostar 2 Người thử nghiệm Beta

Tin tức về Terraria

Tin tức về Terraria

1 Tin tức mới nhất 2 2021 2.1 State of the Game 3 2020 3.1 State of the Game 4 2019 4.1 State of the Game 5 2018 5.1 State of the Game 6 2017 7 2016 8 2015 9 2014 10 2013 11 2012 12 2011 13 Xem thêm Terraria State của trò chơi - Tháng 7 năm 2021 Terraria tròn 10 tuổi Terraria 1.4.2 được phát hành Terraria hiện có trên Google