NPC Slime AI

Slime AI

Slime AI

Slime AI là AI theo sau mọi chất nhờn trong trò chơi (ngoại trừ chất nhờn vua, chất nhờn nữ hoàng, chất nhờn thiên đường và loài Gastropods), cũng như Hoppin 'Jack và Grasshoppers. 1 Hành vi 1.1 Ngoại lệ 2 Mẹo 3 Danh sách các NPC có Slime AI 4 Lịch sử Một NPC có Slime AI có hành vi sau: Đuổi theo người chơi bằng cách nhảy về phía họ Nổi trên mặt nước Nhảy lên các bệ cao hơn, nhưng không thể thả họ xuống Gây sát thương từ dung nham, ngoại trừ Lava Slime Bị đánh bật lại Slime sẽ