NPC Halloween

Thuật sĩ

Thuật sĩ

The Wizard là một nhà cung cấp NPC Hardmode chuyên bán các vật phẩm liên quan đến phép thuật. Ngay sau khi Wall of Flesh bị đánh bại, nó hiếm khi sinh sản ở tầng hang động trở xuống. Tương tự như Goblin Tinkerer, Mechanic, Golfer, Tavernkeep và Stylist, anh ta xuất hiện lần đầu với tư cách là Bound Wizard cố định. Nói chuyện với anh ta sẽ giải phóng anh ta, sau đó anh ta sẽ hồi sinh miễn là còn một ngôi nhà trống, ngay cả khi bị giết. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ thay thế câu nói thông thường của mình bằng một bình luận về sự may mắn của người chơi. Đây là onl