Nội dung máy tính để bàn

Bong bóng nổ - Detonating Bubble

Bong bóng nổ
Detonating Bubble.png
Classic mode icon.png Cổ điển
Expert mode icon.png Thạo
Master mode icon.png Bậc thầy
Số liệu thống kê
Thể loại
Môi trường
Loại AI Phát nổ bong bóng AI
Hư hại 100 / 150 / 225
Cuộc sống tối đa 1
Phòng thủ 0
KB kháng cự 100%
Gây sát debuff
Gây sát debuff
Gây sát debuff
Debuff WetBị ướtDesktop, Console, Old-gen console, and Mobile versions
Chú giải công cụ gỡ lỗi Bạn đang nhỏ giọt nước
Cơ hội 100%
Khoảng thời gian 3-8 giây
Âm thanh
Đau
Bị giết

Bong bóng Kích nổ là một viên đạn được bắn ra bởi Duke Fishron . Nó có thể bị phá hủy bằng bất kỳ vũ khí hoặc công cụ gây sát thương nào trong một lần đánh. Duke Fishron triệu hồi Bong bóng Kích nổ bằng cách phun một cụm chúng vào người chơi trong màn đầu tiên của mình và triệu hồi chúng trong khi quay theo vòng tròn ở màn thứ hai.

Lịch sử [ ]