Nội dung máy tính để bàn

Mất điện - Blackout

So sánh giữa gỡ lỗi Blackout (phải) và không gỡ lỗi (trái).

Màn là một debuff làm giảm đáng kể tầm nhìn ánh sáng của người chơi. Có thể coi đây là một phiên bản debuff mạnh hơn của Darkness .

Nguyên nhân [ ]

Từ kẻ thù [ ]

Từ Khoảng thời gian Cơ hội
Ragged Caster Ragged Caster 2–6 / 4–12 giây 100 * 1/1 (100%)

Từ môi trường [ ]

Từ Khoảng thời gian Cơ hội
Thần đuốc Trong toàn bộ thời gian của sự kiện, trong phạm vi 100 * 1/1 (100%)

Ghi chú [ ]

  • Không giống như debuff Bóng tối, trang bị Bịt mắt , Bùa Ankh , hoặc Khiên Ankh sẽ không cung cấp khả năng miễn nhiễm với debuff Khiếm khuyết.

Lịch sử [ ]

  • Desktop 1.2.0.2 : Không còn có thể xóa lỗi Blackout bằng cách nhấp chuột phải vào nó.