Mặt hàng thuốc

Bình Venom - Flask of Venom

Bình Venom
  • Vật phẩm Flask of Venom spritemặt hàng cũ Flask of Venom sprite
Xếp chồng chữ số 3.pngXếp chồng chữ số 0.png
Số liệu thống kê
Thể loại
Tiêu hao
Sử dụng thời gian 17 (Rất nhanh)
Chú giải công cụ Các cuộc tấn công cận chiến và đòn roi gây ra Venom cho kẻ thù
việc hiếm có Mức độ hiếm có: 4
Bán 5
Tìm kiếm 20 yêu cầu
Buff tài trợ
Được nâng bi Weapon Imbue: Acid VenomWeapon Imbue: Acid Venom
Chú giải công cụ Buff Các cuộc tấn công cận chiến gây ra nọc độc axit vào mục tiêu của bạn
Khoảng thời gian 20 phút (Phiên bản dành cho máy tính để bàn, bảng điều khiển và thiết bị di động)
15 phút (Phiên bản console thế hệ cũPhiên bản 3DS)
Âm thanh
Sử dụng

Các Flask of Venom là một Hardmode , hậu Plantera Flask mà thấm đẫm melee và roi tấn công với Venom debuff choPhiên bản dành cho máy tính để bàn, bảng điều khiển và thiết bị di động 20 phút / Phiên bản console thế hệ cũPhiên bản 3DS15 phút. TrênPhiên bản máy tính để bàn Phiên bản dành cho máy tính để bàn ,Phiên bản bảng điều khiển Phiên bản bảng điều khiểnPhiên bản điện thoại Phiên bản di động , hiệu ứng này sẽ không mất khi người chơi chết .

Hiệu ứng này hiện không ảnh hưởng đến người chơi trong các tình huống PvP .

Chế tạo [ ]

Công thức nấu ăn [ ]

Kết quả Thành phần Trạm chế tác
Bình VenomBình Venom Trạm ủTrạm ủ
tổng số: 1 hàng

Lịch sử [ ]