Mặt hàng thuốc

Bình Nanites - Flask of Nanites

Bình Nanites
  • Flask of Nanites item spritemặt hàng cũ Flask of Nanites sprite
Xếp chồng chữ số 3.pngXếp chồng chữ số 0.png
Số liệu thống kê
Thể loại
Tiêu hao
Sử dụng thời gian 17 (Rất nhanh)
Chú giải công cụ Các cuộc tấn công cận chiến và đòn roi khiến kẻ thù bối rối
việc hiếm có Mức độ hiếm có: 4
Bán 5
Tìm kiếm 20 yêu cầu
Buff tài trợ
Được nâng bi Weapon Imbue: NanitesWeapon Imbue: Nanites
Chú giải công cụ Buff Các cuộc tấn công cận chiến khiến kẻ thù bối rối
Khoảng thời gian 20 phút (Phiên bản dành cho máy tính để bàn, bảng điều khiển và thiết bị di động)
15 phút (Phiên bản console thế hệ cũPhiên bản 3DS)
Âm thanh
Sử dụng

Các Flask của Nanites là một Hardmode , hậu Plantera bình gây melee của người chơi (và roi da ) tấn công để gây Confused debuff trên kẻ thù .

Nó hiện không cung cấp bất kỳ hiệu ứng nào trong các tình huống PvP .

Chế tạo [ ]

Công thức nấu ăn [ ]

Kết quả Thành phần Trạm chế tác
Flask of NanitesBình Nanites Imbuing StationTrạm ủ
tổng số: 1 hàng

Mẹo [ ]

Lịch sử [ ]